Rahapelialan vaikutus taloustilanteeseen Baltian maissa

Todennettu ja riippumaton ranking, jonka on laatinut:

Ville Koponen (Pätevä kasino asiantuntija)

Miten uhkapeliala vaikuttaa alueen talouteen Virossa, Latviassa ja Liettuassa? – Laaja katsaus Baltian kasvavan kasinomaailman vaikutuksiin sen kokonaistaloudessa. 

Räjähdysmäisesti kasvavaa rahapelitarjontaa voi vertailla esimerkiksi osoitteessa https://www.playin.ee/eestikasiinod/. Isojen rahojen pyöriessä niin verkossa toimivilla operaattoreilla kuin myös kivijalkakasinoilla, vaikutus paikalliseen kokonaistalouteen voi olla huomattava. Kuinka suuri vaikutus Baltian maiden uhkapelitoimijoilla lopulta on alueen taloustilanteeseen? 

Uhkapelitoimijoiden vaikutus matkailussa 

 • Kivijalkakasinot 
 • Alan kasvu 
 • Onlinekilpailu 
 • Viron teknologia 
 • Liettuan matkailuvetovoima 
 • Latvian laaja tarjonta 

Las Vegasin aloitettua suunnannäyttäjänä 1920- ja 30-lukujen maailmanlaajuisen lamakauden jälkeen, jolloin erityisesti matkailuala kärsi suuria tappioita, useat seurasivat uhkapelikaupungin esimerkkiä lisäämällä omat erikoisuutensa kivijalkakasinoiden tarjontaan, esimerkiksi tähtäämällä vain korkean profiilin asiakaskuntaan. Kasinot suunnitellaan hyvin pelaajakohtaisesti ja niiden houkuttelevuuteen käytetään huomattavasti pääomaa. Matkailu- ja viihdeteollisuuden kävijämäärät ovat kasvaneet monessa paikassa kasinojen ja alan sivutoimijoiden houkutteleman ihmismäärän ansiosta. 

Baltian maat ovat suhteellisen tuoreita nousijoita uhkapelimarkkinoilla ja merkittäviä muutoksia on tapahtunut viimeisen kahden vuosikymmenen aikana. Baltian maat kokivat hurjan noususuhdanteen alueen taloudessa Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen, ja tämä mahdollisti kilpailun maailmanlaajuisilla markkinoilla. Kasinot ovat yksi Baltian menestystarinoista niin kivijalkaliikkeiden kuin onlinesektorinkin osalta. 

Kaikesta matkailun laajentumisesta huolimatta, verkkopelaamisen valtava kasvu on aiheuttanut kilpailevan uhan livekasinotoimijoille. Baltian kivijalkakasinot kuitenkin sijaitsevat valtaosin Viron, Latvian ja Liettuan pääkaupunkialueilla, jotka ovat suosittuja käyntikohteita matkailijoille joka tapauksessa. Onlineuhkapelit taas tarjoavat erilaista joustavuutta ja mukavuutta pelaajilleen verrattuna klassisiin maakasinoihin. Nettikasinot voivat kuitenkin toimia myös yhteistyössä matkailun kanssa.  

Viroon matkustavat kasinofanit pääsevät nauttimaan yhdestä maailman nopeimmista laajakaistayhteyksistä ja lähes poikkeuksetta ilmaisesta Wi-Fi-verkosta. Tämä yhdistää onlinepelaamisen ja matkailualan. Liettua taas vetää turisteja niin Vilnan kuuluisan yöelämän ja kulttuuritapahtumien kuin myös kauniin maalaisseudun ansiosta. Näin kasinovierailijoille sekä nettipelaajille löytyy takuulla mieleinen matkailukohde. Latviassa on yli 100 kivijalkakasinoa sekä maailmanluokan baletti-, ooppera- ja arkkitehtuuritarjonta, jotka houkuttelevat kansainvälisiä vierailijoita. Kasinot lisäävät Baltian maiden jo olemassa olevaa matkailuvetovoimaa. 

Rahapelien tutkitut vaikutukset kansantalouteen 

Uhkapelialalla on tutkitusti kiistaton vaikutus kansantalouksiin, vaikka asiaa on tutkittu toistaiseksi vasta vähän. Vuosiin 2015–2020 perustuvan tutkimuksen (johon kuuluivat Liettua, Latvia, Slovakia ja Tšekki) mukaan rahapelit on määritelty eri tavalla eri maissa, eikä kaikkia uhkapelejä pidetä rahapeleinä kaikilla alueilla. Latvian rahapelisektori sijoittui korkeimmalle sijalle arvioitujen maiden joukosta, vaikka kärsikin huomattavasti COVID-19:n seurauksena. Muiden maiden kasvumahdollisuuksien arvioidaan kuitenkin olevan hyvät. 

Kivijalkakasinoiden vaikutus Euroopan tilanteeseen 

Paljonko kasinoalalla on työntekijöitä? Mikä on sen talousvaikutus ja hyöty yhteiskunnalle Euroopassa? Seuraavat tiedot on kerätty vuonna 2018 22 EU-maasta ja viidestä EU:n ulkopuolisesta maasta European Casino Associationin (ECA) jäsenten toimesta. Osa luvuista on arvioita. 

 • Kivijalkakasinot työllistävät kokonaisuudessaan Euroopassa suunnilleen Islannin asukasmäärän verran ihmisiä (340 000) 
 • Alan luomia työtehtäviä on tarjoilusta asennustehtäviin, ruuanlaittoon, vartiointiin ja niin edelleen 
 • ECA:n mukaan Euroopan maakasinot tekevät yhteensä noin 22,1 miljardin euron talousvaikutuksen 
 • Keskimääräisesti kivijalkakasino tuottaa lähes 23 miljoonan euron vaikutuksen talouteen vuodessa 
 • Kivijalkaliikkeet ovat tärkeässä roolissa, mitä tulee kulttuuriin ja arkkitehtuuriin 
 • Maakasinot ovat tehneet infrastruktuuriin yli 11,2 miljardin euron vaikutuksen kymmenessä vuodessa 
 • Kasinot houkuttelevat lähes 100 miljoonaa vierailijaa vuodessa 
 • Alan toimijat houkuttelevat asiakasvirtaa muihin yrityksiin (hotellit, ravintolat, kunto- ja terveysalan yritykset jne.) 
 • Kansainväliset kasinomatkailijat ovat käyttäneet alan ulkopuolisiin palveluihin noin 3,5 miljardia euroa 
 • Kasinomatkailun on ennustettu kasvavan tulevaisuudessa 
 • Useassa maassa kasinoala on urheilun, taiteen ja kulttuurin suurin sponsori 
 • Yhteiskuntahyöty on yli 3,2 miljardia euroa 
 • Alalla painotetaan eettisyyteen, rahanpesun estämiseen, lain mukaan toimimiseen ja vastuullisuuteen 
 • ECA kuuluu UN Global Compactin piiriin tukien Sustainable Developmet Goals -tavoitteita 

ECA:n responsible Gambling Framework on sen jäsenille tarkoitettu vastuullisen johtamisen standardi, joka sisältää tietoisuus- ja työntekijäkoulutusta, pelaajakoulutusta, sisäänpääsysääntöjä ja -prosesseja, anniskelusääntöjä, henkilökunnan mahdollisia peliongelmia, osakassitoumuksia ja -raportointia, mainontaa ja markkinointia sekä tietoa ja tietoisuutta riskeistä ja pelisuunnittelusta. 

Yhteenvetona rahapelialan positiiviset vaikutukset Euroopassa ovat 340 000 henkilön työllistäminen, yli 22 miljardin euron talousvaikutus, 3,2 miljardin euron yhteiskuntavaikutus, lähes 200 miljoonan euron vuotuiset investoinnit alan lakivaatimuksiin, 11,2 miljardin euron investoinnit infrastruktuuriin kymmenessä vuodessa, lähes 100 miljoonaa vierailijaa vuosittain sekä Sustainable Developmet Goals:n tukeminen. 

On selkeästi huomattavissa, että kivijalkakasinoilla on Euroopassa valtava vaikutus talouteen vielä nettikasinojen suosion nousemisen jälkeenkin.